a

Sunday, April 8, 2012

හම්බන්තොටට බැරි දේ ටෝකියොවටත් බැරිය........!


ජපනා හපනාය, ඒ ඉස්සර ජපන්නුය.දැන්හපන්නු චීනුන්ය.ජපනා හපනා කාලේ, චීන්නු කොණ්ඩේබැන්දේය.දැන්නම් චීන්නු කොණ්ඩේ බඳින විත්තියක් අහන්න නැතිය.දැන් දැන් අහන්නේ ලැබෙන්නේචීන්නු සමහරක්ව තමගේ කරත්තයට බන්ඳගන්න විත්තියය.ඒ තෑගී ක්රමයට ණය දීලාය.ඔව්වා ගැනවැඩිය කියවන්න බැරිය. රෑට හීනෙන් සුදු පාට වෑන් පෙන්න ගන්න පුළුවන්ය.චීනා ගැන නැතිවජපනාට අම්මා මුත්තා ගැන කියලා බැන්නත් බය වෙන්න දෙයක් නැත්තේය. මෙහේ සුදු පාට වෑන්හිඟය.හදපුවා ඔක්කොම වෙන රටක හදිසි ඔඩරයකට යවලාය.

      ඉතිං ඔය ජපනාට ඔලිම්පික් එකක් තියන්න හිතුනේය.හරියටහම්බන්තොට කොමන්වේල්ත් ගේම්ස් තියන්න හිතුනා වගේය.එකදාස් නමසීය හැට ගණන් වලත් ජපනාඔලිම්පික් එකක් තියලා තියෙනවාය.ඔලිම්පික් ආතල් එක දන්න නිසාමආයෙත් තියන්න දත කනවාය.2020 ඔලිම්පික් තියන්න ටෝකියොවත් ඇප්ලයි කඩදහියක්යවලාය. ටෝකියොව ලෝකේ තියෙන ලොකුමනගර වලින් එකක්ය.අරවද මේව්වාද ඕන දෙයක් තියෙන්නෙය.ඔලිම්පික් නෙමෙයි ඊට ලොකු එකක් වුනත්තියන්න පුළුවන්ය.කොටින්ම මුළු වියදමම රෙඩී කෑෂ් වලින් ගෙවන්න තාම ජපනාට හයිය තියෙන්නේය.
     2020ට ගේම ඉල්ලනේ ටෝකියොවත්එක්ක ඉස්තන්බුල්ය,බාකුය.(බාකු තියෙන්නේකැස්පියන් මුහුද අස්සේ වෙන්න ඔනේය) ඊළඟට දෝහය,අනිකා මැඩරිඩ්ය.නගරේ තෝරන්නේ 2013දීය,ඒ ජාත්යන්තර ඔලිම්පික්කමිටුව (IOC)බුරුනො අයිරිස්වල රැස් වේලාය.නගර ටික බැලුවාම නිකං ටෝකියොව තනි අස්සයාගේ ගේමක් වාගේය.අත උඩින් දිනන්නඕනේය.හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේය.මේ සැරෙත් ටෝකියොවේ ඇප්ලයි කොලේ කුණු කුඩේට යන සයිස්ය.මේසැරේ කියුවේ ගිය සැරෙත් ගියේය, 2016 චාන්ස් එකය, එක රියො දී ජනෙයිරොවලට පැරදුනේය.එක සැරයක් විතරක් නෙමය පොළිමේ පැරදීලාය 2008 ඔසකා පැරදුනේ බිජිංවලටය 1988 නගොයා පැරදුනේසොල් වලටය. පොළිම දිග වැඩිය,ඉල්ලන ඉල්ලීල්ලේහැටියට IOCයට නිකං පවු කියලාහරි දීලා දාන්න වටිනවාය.එත් උන් එහෙම කරන්නේ නැතිය.එහෙම කරන් නැත්තේ ජපනා වැඩේ කර ගන්නහැටි දන් නැති හින්දාය.ඔව්වාට ටියුෂන් ගන්න පුළුවන් රටවලුත් ලොකේ තියෙනවාය.ඔව්වා දිනන්නපිළිවෙලක් තියෙනවාය.පැරදුනත් පරදින්නේ එක ජන්දේනය.ක්රිකට් වුනත් එක ලකුණකින් පැරදුනාටඅවුලක් නැතිය. ඒ ක්රමේට කොලොත් පැරදුනත් දින්නාය කියන්න පුළුවන්ය.ඔය ක්රමය ජපනාටතෙරෙන්නේ නැතිය.
     තේරෙන් නැතැයි කියන්නේ මෙන්න මේව්වාටය.ඊයේ පෙරේදාටෝකියොවේ ඔලිම්පික් සංවිධාන කමිටුවේ ලොක්කා ප්රෙස් කොම්ෆරන්ස් එකක් තිබ්බෙය. එව්වාටපිටරට ටී.වී.කාරයො එහෙම ගෙඩි පිටින්කැමරා උස්සන් ඇවිත් හිටියේය.බුවා ලොකුවට කියුවේ 2020 ඔලිම්පික් තියන්නමුළු රටෙන්ම සපොර්ට් එක ලැබේන්නේය. මහ ජනයාගේන් 65%ක්ම වැඩෙට කැමැතිකියලාය.බැලුවාම එළකිරි වාගේ ටොකක්ය.65%ක් කියන්නේ ලොකුගාණක්ය.හැබයි අවුල තියෙන්නේ එතනය.ගේම ඉල්ලන අනිත් ටවුන් ටිකෙය. බාකු වල තියන්න ඒ රටේජනයාගේ කැමැත්ත 90%ක්ය.ඉස්තම්බුල්87.5ක්ය.දෝහා82%ක්ය. මැඩරිඩ්75.3%ක්ය.එව්වා එක්කබැලුවාම ටෝකියො අනාථය.ඔන්න ටියුෂන් ගන්න ඔන තැනය.ඔනෙද?එපාද කියලා අහනඑව්වාට කියන්නේ ලාම්පු කළගෙඩි සෙල්ලංය.අනික ඔය කැමැත්ත හැම එකාගෙන්ම අහන කැමැත්ක නෙමය. කොහෙන් හරි තොරගත්ත මහජනතා සාම්පල් කීපයකින් අහන කැමත්තක්ය.ඔක ඉති කොරන්න තිබුනේ වැඩේට කැමැති එවුන්ටිකක් මුලින්ම  තොරලා තියන්නය.ඔකවත් ජපනාට තෙරෙන්නැතිය.
     ඊට පස්සේ වෙබ් සයිට් එකය.මුන්ට හරියට වෙබ් සයිට්එකක් හදන්න තෙරෙන් නැතිය.IOCජන්ද බලය තියෙන එවුන්ට ජපන් තෙරෙන් නැතිය.උන්ටතෙරෙන්න ඉංගිරිසි ප්රංශයි වුනාට,එව්වා වලින් තියෙන විස්තර අඩුය.හම්බන්තොට සයිට්එක බලලා ඉගෙන ගන්න ඔනේය.එකේ  සිංහල අකුරක් බෙහෙතකටහොයා ගන්න නැතිය.
    ඊ ලඟ අවුල ගිය අවුරුද්දේ භූමීකම්පාව 2020 ගාව ගෙන තියෙනඑකය.ගිය භූමීකම්පාව එක සයිඩ් එකක් අනාථ කරපු විත්තිය ඇත්තය.ඒත් ජපානේ කියන්නේ සල්ලිතියෙන රටක්ය.IOCඑකේ වැඩිපුර  ඉන්නේ යුද්ධ,සාගත, වලින් නන්නන්තරවෙච්ච රටවල උන්දැලාය.සල්ලිකාර ජපානේ භුමීකම්පාව පෙන්නලා උන්දෑලාගේ අනුක්ම්පාව ගන්නබැරිය.
    ඔලිම්පික් කියන්නේ තියෙන රටේ අර්ථික හයිය,සංවර්ධනේ ගැන ලොකේටපෙන්නන චාන්ස් එකය.ඒ හයිය පෙන්නන්න 2018සීත ඍතු ඔලිම්පික් කොරියාව දිනා ගත්තෙය.ඒ කියන්නේ2020 ජපානේට රතු ලයිට්කියලාය.IOC කවදත් එක කලාපේරටවල ලඟ ලඟ ගේම් තියන්න කැමැති නැත්තේය.
බලන් ගියාම ඔක්කොම තියෙන්නේ ටෝකියොවේ හරහටය.හැබැයිගේම දැන්ම අත හරින්න ඔනේ නැත්තේය.තාම මාර්කට් කරන්න පුළුවන් දෙවල් ටෝකියෝවේ ඇත්තේය.ලොකුනගරයක් වුනත් පිරිසිදු වාතය ,පිරිසුදු ජලය අනික නාගරිකකරණය තුළ පරිසරහිතකාමීවෙන්නෙ කොහොමද කියන එව්වාය.ලොකේ පුරා බිග් සිටි වල එක්වෙලා ඉන්න ජනගහනය මුණ දෙන ප්රශ්ණ නිකං කජු කනවා වාගේ ටෝකියොව විසඳලා තියෙනවාය.ඔව්වාමාර්කට් කොලොත් දෝහා වලට දුවන්නයි බාකු වලට බකං නිලං වෙලා යන්න ගේම දෙන්න පුළුවන්ය.අනිකකොමන්වෙල්ත් හම්බන්තොට නැතිව කොළඹ තියන්න ට්රයිකලා නම් තව ජන්ද කීයක් හරි හබ්බ වෙන්න ඉඩ තිබුනාය. හම්බන්තොට වුනත් තාම හදලා නැති එයාර්පොර්ට්යුයි,හොටෙලුයි මාර්කට්කරන් නැතිව පරිසර හිතකමී නගරයක් හදන්න යන විත්තිය මාර්කට් කලන්ං ගොඩ යන්නත් තිබුනාය.එකත්ඉතිං හරියන් නැත්තේ සපොර්ට් කරන චීන්නු එක්කය.උන්ගේ කිසිම පරිසර හිතකාමි කමක් ගැවිලත්නැත්තේය.

පින්තුරය
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8b/Tokyo2020_app_280541816.jpeg
ආශ්රිත
නිව්ස්වීක් ජපාන වෙළුම.3.28
විකීපිඩීයා

2 comments:

  1. වෙනසක් ඇති ලිපියක්

    ReplyDelete
  2. tokyo olympic tibboth apahu japan economy eka 2ka weida?

    ReplyDelete